Hörberatung & Hörgeräte Beratung | MySecondEar
; Въпреки това, масата на различни дизайни, функции и дизайни на разнообразния пазар на слухов апарат може да се оплаче от процеса на подбор. Защото възниква не само въпросът за технически и оптично желаните имоти, но и цените и здравно осигуряване .

Въпреки това - или дори поради сложността си - процесът на подбор е от най -голямо значение, тъй като подходящ слухов апарат може да окаже огромно влияние върху вашето социално и професионално участие, както и вашето качество на живот . Въпреки това, често е по -сложно, отколкото се очаква да определите вашите собствени нужди. Професионалните съвети за слушане ви придружават от самото начало чрез процеса на анализ на нуждите, подбор, пробно пренасяне и адаптиране, за да предложите структура и преглед в далечния свят на слуховите апарати. Така че можете да знаете по всяко време в специализирани ръце , които можете да подкрепите по пътя към новото качество на слуха.