Hörgerät Rückkopplung - Hörgeräte pfeifen und piepen | MySecondEar

Обратна връзка за слуховия апарат - тръби и звуков сигнал

;

midoub (свирка, звуков сигнал) възниква, когато ораторът на слухов апарат улови подсиления звук и подсилва, което води до неприятна свирка в ухото на потребителя. Това може да се случи при определени дейности като обаждане или носене на слушалки.

Има различни начини да се избегнат обратна връзка в слуховите апарати. Една от възможностите е използването на цифрови слухови апарати, които са оборудвани с усъвършенствани алгоритми за разпознаване и предотвратяване на обратна връзка. Друг вариант е да използвате системи за звуков маркуч, които насочват звука директно в ухото, вместо да го подсилват чрез високоговорителя.

Важно е да се отбележи, че обратната връзка в слуховите апарати е често срещан проблем и че е важно устройството редовно да се проверява от специалист по обслужване на слухове, за да се гарантира, че е зададено правилно и работи правилно.

Като цяло обратната връзка е важен фактор, който трябва да се вземе предвид при използването на слухови апарати, но благодарение на разширените технологии има много начини да избегнете този проблем и да се даде възможност за по -добро изживяване на слушане.