Schallwahrnehmungsschwerhörigkeit: Definition, Ursachen, Therapie

Определение на звука възприятие за загуба на слуха

Загубата на слуха в областта на звуковото възприятие се характеризира с факта, че самият процес на слуха се движи в съответствие със стандартните и акустичните сигнали се препращат от слуховия нерв към мозъка. Проблемите възникват в самия мозък, защото това не може да интерпретира слуховите сигнали правилно. Това означава, че тоновете се чуват на теория, но присвояване на това се проваля. Съответно възприемането на звука се предотвратява и съответното лице е ограничено масово в разбирането му за езика.

Звуково възприятие Причини за загуба на слуха

възможните причини за осъзнаване на звука са следните:

  • инсулт
  • Церебрално възпаление
  • Мозъчен тумор
  • Множествена склероза
  • Мозъчно кървене
  • Малформации
  • Мозъчен травма на черепа

Звуково възприятие на терапията

Като цяло, лечението на звуковото възприятие Ludo има лоша перспектива за успех. Терапиите попадат в областта на речевата терапия и включват специфични езикови и слухови тренировки. Как прогнозата за успех на лечението до голяма степен зависи от възрастта на съответното лице и степента на съответното увреждане.